1.3 Bestuur van de school

College van bestuur 

De heer T. Venema is door de Raad van Toezicht aangesteld als het College van bestuur. Als College van bestuur is hij eindverantwoordelijk voor het beleid van de totale organisatie. Vanuit die positie zal hij veel contacten onderhouden met de directeuren, de medezeggenschapsraden, de gemeenten en andere besturen in de regio. De heer Venema is te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag op de locatie Johan Seckel.

Adres: Nering Bogelstraat 5, 7731 EL Ommen

Telefoonnummer: 0529-455050

e-mail: bestuur@stichtingaquila.nl 

 

De Raad van Toezicht 

Stichting Aquila heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en adviseert het College van Bestuur. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Bij de werving van deze personen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van kennis en ervaring op de volgende gebieden: identiteit, het juridische, het financieel-economische en het sociaal-maatschappelijke vlak. 

Leden Raad van Toezicht:

Voorzitter: K. Stijkel

Leden: Dhr. H. Grit, Mevr. A. Westendorp, Mevr. P. Plegt, Dhr. H. Soepenberg