6.8 Sponsorbeleid

Sponsorbeleid 

De school opereert onafhankelijk en verbindt haar naam niet aan een of ander bedrijf.  Wel wordt er gebruik gemaakt van donaties, zonder dat daar enige vorm van tegenprestatie of naamsverbinding aan gekoppeld is.