6.5 Bereikbaarheid

Stichting Aquila:

site-logo
Postbus 118
7730 AC Ommen

Kamer van Koophandel: 40060527
RSIN: 005730053

Bezoekadres:
De Schammelte 3
7731 BL Ommen
0529-455050
bestuur@stichtingaquila.nl

  • College van Bestuur:
  • Raad van Toezicht:
    • Dhr. H. Kroeskop
      Voorzitter

Johan Seckel, Christelijk speciaal onderwijs


Bezoekadres:

SBO Johan Seckel
De Schammelte 3
7731 BL Ommen

0529-451792
www.johanseckel.nl

Directie

Dhr. T. OdinkDirecteurdirectie@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m vrijdag
Dhr. N. BennemeerTeamleidern.bennemeer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m vrijdag
Mevr. M. HooijerTeamleiderm.hooijer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m donderdag

Secretariaat en administratie

Mevr. M. de JongSecretaresseadministratie@johanseckelommen.nl0529-451792maandagmorgen, dinsdagmorgen en donderdag
Mevr. L. LippmannAdministratieadministratie@johanseckelommen.nl0529-45-1792woensdagochtend

Managementteam

Dhr. T. OdinkDirecteurdirectie@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m vrijdag
Dhr. N. BennemeerTeamleidern.bennemeer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m vrijdag
Mevr. M. HooijerTeamleiderm.hooijer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m donderdag
Dhr. A. Joostena.joosten@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m donderdag

Zorgteam

Dhr. N. BennemeerVoorzitter en Intern Begeleidern.bennemeer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Mevr. M. HooijerIntern Begeleiderm.hooijer@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m donderdag
Mevr. A. van de MaatIntern Begeleidera.vandemaat@johanseckelommen.nl0529-451792Dinsdag
Mevr. S. van LeeuwenOrthopedagoogs.vanleeuwen@johanseckelommen.nl0529-451792maandagmiddag, dinsdag en woensdag

Personeel

Al het personeel is te bereiken via Parro

Medezeggenschapsraad

Mevr. A. ZandmanVoorzittera.zandman@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ouderraad

Mevr. S. LeusinkVoorzitters.leusink@johanseckelommen.nl0529-451792Maandag t/m vrijdag

 

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht afdeling Ommen 

logo+adres samenwerkingsverband
www.veldvaartenvecht.nl
Adres secretariaat
Postbus 107
7730 AC Ommen

Coördinator:

Mevr. J. PilonCoördinatorJacobinepilon@veldvaartenvecht.nl0612768998

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)

Mevr. J. PilonCoördinatorJacobinepilon@veldvaartenvecht.nl0612768998
Mevr. L. LippmannSecretaressecat.ommen@veldvaartenvecht.nl0529-451792

 

Externe instanties:

Onderwijs Inspectie (Zwolle)038-4257820
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs0900-1113111
Schoolarts GGDDhr. R. Eijsink038-4281428
School Maatschappelijk Werk MEE0529-452011
Fysiotherapeutisch Centrum OmmenMevr. M. Kuik0529-451853