6.2 Opvang

Opvang tijdens de schooltijden

De leerlingen worden ’s morgens vanaf 08.15 uur in de klaslokalen ontvangen door de juf of meester.
De pauzes op het plein worden onder begeleiding en toezicht van medewerkers van de school gehouden.
Tijdens de morgen- en middagpauze eet de leerling zijn/haar fruit en lunch in de stamgroep onder begeleiding en toezicht van de leerkracht of onderwijsassistent.

Opvang buiten de schooltijden

Er wordt samengewerkt met Landstede kinderopvang. Voor informatie kunt u terecht op de website: www.landstedekinderopvang/.nl. 

De Buitenschoolse Opvang verzorgt de opvang van uw kind voor en na schooltijd en in de vakanties. Wanneer u bijvoorbeeld aan het werk bent, studeert of dit weer wilt gaan doen. Of heeft de leraar of lerares van uw kind een studiedag en is uw kind vrij? Geen probleem, bij voldoende deelname is uw kind ook op deze dagen welkom bij de Buitenschoolse Opvang! U kunt zelf kiezen voor opvang inclusief of exclusief vakanties en wij halen uw kind uit de klas of van school op, dus daar hoeft u niet voor te zorgen. 
Bel de afdeling planning van Landstede Kinderopvang voor vragen over beschikbare plaatsen: 088-8508815.