5.7 Leerplicht

Leerplicht voor leerlingen 

Een leerling moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag.