5.5 Schoolverzekering

Schoolverzekering

De school is via Verus verzekerd middels een pakketpolis. Dit betekent dat op het gebied van aansprakelijkheid, ongevallen en soms ook materiële zaken – zoals inventaris of eigendommen van personeel of leerlingen – de schoolverzekering(en) van toepassing is.
De dekking van deze polissen is breed, maar niet alles is verzekerbaar. Daarnaast spelen een aantal andere feitelijke omstandigheden een rol:

  • Waardoor is de schade veroorzaakt?
  • Wat waren de feitelijke omstandigheden?
  • Zijn er ook andere (mogelijk vóórgaande) dekkingen aanwezig?

Ons advies is: meld uw schade, ook bij twijfel!