4.2 Toetsen en opbrengsten

Sturen op de ontwikkeling van leerlingen 

Dagelijkse observatie en toetsen

In de klas is de dagelijkse observatie door de leerkracht van een leerling en zijn of haar werk de belangrijkste informatiebron voor ontwikkeling en voor meer of minder ondersteuning.
Toetsen geven een objectief beeld van wat een leerling kan en wat een leerling nog moet leren. Met deze informatie kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn groep én op individuele leerlingen. De inhoud van de methode-onafhankelijke toetsen is gebaseerd op de kerndoelen voor het basisonderwijs en uitgewerkt in leerlijnen.

Naast de methodetoetsen worden twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor rekenen en taal. De toetsresultaten worden afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief. Twee keer per jaar worden de opbrengsten besproken en waar nodig afgestemd op leerstof, instructie, verwerking en tijd. Daarnaast wordt twee keer per jaar besproken hoe de leerling in de (stam)groep functioneert en hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt. Als er aanleiding voor is, wordt een leerling vaker besproken in het zorgteam. Voor leerlingen die aan de standaardaanpak sbo niet voldoende hebben, wordt extra ondersteuning en/of begeleiding toegekend via de interne begeleiding.  

Eindtoets

Aan het eind van de basisschool maken leerlingen een eindtoets, dit is verplicht. Met de eindtoets laten de leerlingen zien wat zij kunnen en geleerd hebben en bij welke opleiding zij in het voortgezet onderwijs het best aansluiten. Het advies van de eindtoets wordt vergeleken met het schooladvies voortgezet onderwijs. Wanneer het advies van de eindtoets hoger ligt wordt het eindadvies voortgezet onderwijs heroverwogen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is dus een extra hulpmiddel en geen examen.
Meer informatie vindt u in de volgende paragraaf 4.3 Schooladviezen.

Eindopbrengsten

Referentieniveaus van de leerlingen uit groep 8 n.a.v. de Route 8 toets. De resultaten zijn afgezet tegen de resultaten van andere sbo scholen in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de school kunt u vinden op de site van scholen op de kaart.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ommen/11803/school-voor-speciaal-basisonderwijs-johan-seckel/resultaten/