5.1 Aanmelding leerling

Aanmelding van nieuwe leerlingen  

Alleen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de Commissie Arrangeren en Toelaten (CAT) van het samenwerkingsverband kunnen aangemeld worden op de speciale school voor basisonderwijs de Johan Seckel. 

Ouders zijn altijd welkom voor een bezoek aan de school om zich te oriënteren op het speciaal basisonderwijs. Van een van de intern begeleiders krijgen ouders informatie en een rondleiding door de school. Op deze manier krijgen de ouders een indruk van het pedagogisch klimaat, onderwijsaanbod, werkwijze en mogelijkheden van de school. Na de toelaatbaarheidsverklaring van de CAT kan de leerling worden aangemeld en in overleg geplaatst. 

Daarna wordt deze leerling besproken in het zorgteam. In het zorgteam zitten de orthopedagoog, intern begeleider(s) en de directeur (eventueel  aangevuld met andere disciplines). Zij stellen het ontwikkelingsperspectief, de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de groepsplaatsing vast, in relatie tot de mogelijkheden van de school. Dit wordt met de ouders besproken.