4.3 Schooladviezen

Voorlichting aan de ouders 

Tijdens de informatieavond in één van de eerste schoolweken van het cursusjaar worden de ouders van de schoolverlaters geïnformeerd over de gang van zaken rond de eindonderzoeken. De leerkrachten geven aan welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het vervolgonderwijs. Ouders worden zoveel mogelijk geattendeerd op open dagen in de regio. 

Het schooladvies voortgezet onderwijs 

Voorlopig schooladvies:
Eind groep 7 wordt door het zorgteam een voorlopig schooladvies geformuleerd. Hierbij is het ontwikkelingsperspectief leidend en wordt gebruik gemaakt van de toetsuitslagen en de uitkomsten van de NIO. Dit wordt door de leerkracht van groep 7 met ouders en leerling besproken. Op basis hiervan kunnen ouders zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. 

Definitief schooladvies:
In februari (medio groep 8) wordt het definitief schooladvies geformuleerd door het zorgteam in samenspraak met de leerkracht van groep 8, en aan ouders toegestuurd. Ouders en school bepalen in het eindgesprek in maart de definitieve schoolkeuze. Ouders beslissen uiteindelijk bij welke school zij hun kind aanmelden.

Eindtoets en heroverweging schooladvies  

Valt het toets advies van de eindtoets hoger uit dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies altijd heroverwogen. In overleg met de leerling en zijn ouders wordt het advies mogelijk naar boven bijgesteld, maar dat is niet verplicht. Wanneer er wordt besloten het advies niet bij te stellen, wordt dit beargumenteerd. Het kan wenselijk zijn dat de school voor VO (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken. Ligt het toets advies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen. 

Toelating tot het voortgezet onderwijs 

Het onderwijskundig rapport en de aanmelding worden naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Het advies van de basisschool is bindend. Over toelating van leerlingen die zijn aangewezen op het Praktijkonderwijs beslist een onafhankelijke commissie. Deze commissie bekijkt aan de hand van het onderwijskundig rapport of de leerling wel in aanmerking komt voor die specifieke vorm van voortgezet onderwijs. 

Overzicht schooladviezen

Waar gaan leerlingen naar toe?

Praktijkonderwijs (PRO):

De Maat, Ommen / Talentstad, Zwolle.


Vmbo/havo/vwo:

Vechtdal College, Hardenberg, Ommen, Dedemsvaart / De Zeven Linden, Dedemsvaart / De Nieuwe Veste, HardenbergAgnieten College, Nieuwleusen/ Zone College Zwolle /Thorbecke ZwolleTerra College Meppel / Het Noordik, VroomshoopTalentstad, Zwolle / De Ambelt, Zwolle / Greijdanus College, Hardenberg /  Thorbecke Scholengemeenschap, Zwolle / Carmel College Salland, Raalte