3.7 Onderwijs aan langdurig zieke leerling

Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling 

In de wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen van 1999 is nog eens duidelijk aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs. Voor leerlingen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen – of ziek thuis zijn – is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is onder andere om de volgende redenen van belang: 

  • het leerproces wordt voortgezet (een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen) 
  • de zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale contacten) 

Ook tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De Johan Seckel biedt ‘onderwijs op afstand’. Tevens kan de school voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. 

Ouders en/of school kunnen aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding. Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te bevelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep telefoon 0546 536583 / e-mail ozl.info@ijsselgroep.nl / www.ozl.nu of via de website van de stichting Ziek zijn en Onderwijs,  www.ziezon.nl.