3.6 Avondschool

Avondschool

De avondschool is bedoeld als ondersteuning van het vervolgsucces in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen die vanuit de Johan Seckel naar het regulier voortgezet onderwijs gaan, kunnen één avond in de week huiswerkbegeleiding krijgen. Leerkrachten van de Johan Seckel bieden deze ondersteuning. De begeleiding is gericht op vaardigheden als plannen, leren-leren, wegwijs maken in Magister, aanpakken en oplossingsgericht denken. Waar nodig vindt afstemming plaats met de school voor voortgezet onderwijs. Voor deze huiswerkbegeleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd. Dit wordt de “Avondschool” genoemd en vindt plaats op “de Maat” in Ommen. Ouders en leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging. De Avondschool wordt door een aparte stichting georganiseerd en bekostigd in samenwerking met stichting Aquila.  

 Contactpersonen avondschool: De heer N. Bennemeer en de heer E. Snijder.