3.2 Basisondersteuning

Basisondersteuning (in de groep)

Op de Johan Seckel wordt het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften afgestemd op de leerlingen. Er wordt handelingsgericht (HGW) gewerkt met groepsplannen. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de leerlijnen. Een eerste afstemming op taal en rekenen vindt plaats op aanbod middels instructiegroepen. Op basis daarvan stellen de leerkrachten twee keer per jaar een groepsplan op. De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de onderwijsbehoeften, het niveau van de leerlingen en de leerlijn in een (instructie)groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie.

Interne begeleiding  

De interne begeleiding richt zich op de coördinatie, begeleiding en ontwikkeling van onderwijskundige zorg in de school. Dat gebeurt zowel op het niveau van de individuele leerling, de groep, het schoolteam als de individuele leerkracht.
De intern begeleider heeft de volgende taken:

  • Coördinatie (o.a. plannen, organiseren, leiden, bewaken, evalueren) 
  • Begeleiding (o.a. onderzoek, advisering, coaching) 
  • Administratie (o.a. verslagen, leerlingvolgsysteem en dossiervorming
  • Innovatie (o.a. vernieuwing, ontwikkeling en scholing) 

Intern begeleiders

De heer N. Bennemeer
Mevrouw M. Hooijer
Mevrouw A. van de Maat