2.6 Schoolactiviteiten

Schoolactiviteiten

Schoolactiviteiten maken deel uit van het lesprogramma. Hiermee wordt de verbinding gemaakt met de toepassingen van de leerstof als ook het gebruik maken van educatieve voorzieningen buiten de school om de praktijk te ervaren. Hieronder een opsomming van de meeste activiteiten:

 • Schoolvoetbal: elk jaar doet de school mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor alle basisscholen in de Gemeente Ommen.  
 • Schoolkamp en schoolreizen: 
  • de groep schoolverlaters gaat op schoolkamp;  
  • de leerlingen uit groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis;
  • nadere informatie omtrent data en reisdoelen ontvangt u tijdens het schooljaar;
 • Sportdag: elk jaar wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd.
 • De Overijsselse Bibliotheekdienst: 
  • leesboeken ruilen: enkele groepen gaan om de 6 weken naar de bibliotheek;
  • voorlezen: schrijvers vertellen en lezen voor uit eigen werk;
  • themadozen: deze worden gebruikt bij de wereld oriënterende vakken;
 • Natuur en Milieu: 
  • Bezoek aan Rova;
  • De Groene Karavaan (Zone college); 
 • Kunst en Cultuureducatie: 
  • voorstellingen in theater en bezoek musea via het SKV Ommen;
  • kunstprojecten in de school;
  • project “Oorlog dichtbij huis” ;
 • Wereldoriëntatie: Vanuit de lessen wordt het geleerde verbonden met de praktijk (zien en ervaren), zoals: 
  • het streekmuseum; 
  • de kinderboerderij; 
  • de fietstocht langs herdenkingsplaatsen van WO II; 
  • de molen “de Lelie”;
 • Verkeer:  
  • Veilig Verkeer Nederland en ANWB;
  • “Lichtbrigade”;
  • “Streetwise”;
  • Landelijk verkeersexamen;
 • Special Heroes: Clinics van drie sporten per jaar 
 • Wetenschap en Techniek;
  • W&T loket Hardenberg