2.5 Extra faciliteiten

Extra faciliteiten

De school beschikt over de volgende faciliteiten:

 • Speellokaal
 • Gymlokaal
 • Speelleerplein groep 1,2 en 3
 • Groen schoolplein
 • Verkeersplein
 • Buitenlesplaatsen
 • Groentetuin
 • Wetenschap- en technieklokaal
 • Kantoorruimtes ( Bestuur, directie en teamleiders, secretariaat en interne begeleiding)
 • Behandelruimtes (Orthopedagogiek, logopedie, fysiotherapie, dyslexie en extra ondersteuning)
 • Projecthal
 • Digiborden
 • Chromebooks
 • Bibliotheek