2.3 Team

Team

  • De directeur:
    De directeur heeft de algehele leiding. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks functioneren van de school. 
  • De teamleider:
    De teamleider vormt samen met de directeur het managementteam, heeft de dagelijkse leiding en neemt directietaken waar. 
  • De groepsleerkracht:
    De groepsleerkracht heeft de leiding in de klas en geeft goed onderwijs. Hij/zij is de centrale persoon in het handelen naar de leerling toe. De groepsleerkracht onderhoudt de contacten met ouders.  
  • De intern begeleiders:
    De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast begeleiden en ondersteunen zij de leerkrachten. 
  • De vakleerkracht gymnastiek: 
    Aan de school is een vakleerkracht gymnastiek verbonden. Tijdens zijn lessen heeft de gymleerkracht dezelfde verantwoordelijkheden als de groepsleerkrachten.  
  • De logopedisten:
    De logopedisten begeleiden leerlingen bij de spraak- taalontwikkeling en ondersteunt de mondelinge taalvaardigheid in de groepen. 
  • De secretaresse:
    De secretaresse verzorgt de administratieve en secretariële werkzaamheden van de school. 
  • De orthopedagoog:
    De orthopedagoog doet psychologisch en/of didactisch onderzoek, begeleidt leerlingen en geeft de leerkrachten handelingsadvies.  
  • De assistent orthopedagoog:
    De assistent orthopedagoog doet onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog onderzoek.
  • De onderwijsassistenten:
    De onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten in de groepen bij organisatie- en onderwijstaken .
  • De leerkrachtondersteuner:
    De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkrachten en geeft les aan leerlingen. 
  • De systeembeheerder (ICT):
    De systeembeheerder beheert en onderhoudt alles betreffende computers, netwerk en andere digitale communicatie apparatuur en software. 
  • De interieurverzorger:
    De interieurverzorger coördineert en draagt zorg voor het schoonhouden van de ruimtes en meubilair.

Vervanging

Bij ziekte of ander verlof van een leerkracht wordt intern vervanging geregeld en anders via de ‘Talentmedewerkersgroep’ van Stichting Aquila.
Als er geen vervanging mogelijk is, wordt er naar een passende oplossing gezocht.